Multitest plug in filters – tien plugin filters – metingen en blindtest

Inleiding

Doen die ‘plug-in’-filters nu écht wat? Dat is de vraag die we willen beantwoorden in deze grote test van tien ‘filters’. U kent ze wel; van die stekkers… plug and play rotzooi-opruimers… Toch? We hebben modellen van Furutech, Ansuz, Akiko, Kemp, Isotek, IFI en NordOst. Een prima doorsnede van de markt lijkt ons. En daarbij ook diverse soorten. We hebben ze allemaal gemeten én blind(!) beluisterd. Kortom: een compleet verhaal met – verklappen we alvast – een verrassende uitkomst! 

Laten we beginnen met te vermelden dat dit uiterst complexe tests zijn als u ze goed wilt doen. Überhaupt is het testen van hifi-apparatuur lang niet altijd gemakkelijk; er zijn talloze variabelen. Altijd. Maar power-conditioning – in dit geval filters – is nog complexer hebben we gemerkt. Dat heeft vele redenen.

Allereerst zijn filters belasting afhankelijk. Simpel uitgelegd: de mate van filtering is afhankelijk van de belasting op het filter. Dat is duidelijk te zien in de onderstaande metingen waarbij we gewoonweg de impedantie hebben aangepast. Dat maakt het dat een filter anders kan klinken in andere set-ups en met andere apparaten. En dat is dus ook zo, is onze ervaring. Het effect van de Isotek Titan is anders op de Pass Labs dan op de Bryston bijvoorbeeld.

Een tweede element wat bijzonder complex blijkt bij filters, is de meetkant. Wat moeten we meten? Hoe kwantificeren we kwaliteit? Wat ís kwaliteit bij filters? Is meer filtering beter? Wat voor filterslope is goed? Eerlijk: we weten het (nog) niet. We kunnen alleen laten zien dat een filter íets doet in een bepaalde bandbreedte. We hebben bij deze test ook maar een paar elementen kunnen meten: de – eventuele – filterslope, de mate van filtering met white noise en de mate van filtering in een ‘echte’ situatie. Dus met ruis van het lichtnet. Maar dat is pas het begin, want er zijn nog heel wat andere elementen die een rol spelen. Denk aan de invloed van andere apparaten, de snelheid van het filter (impulsgedrag) en eventuele uitgangsimpedantie. Maar dat gaan we allemaal nog zeker een keer doen in een vervolg.

Het meten van het effect op échte ruis op het lichtnet is overigens behoorlijk lastig, want de ruispatronen staan niet stil. Dus niet elke meting is exact gelijk. We proberen met middelen dit wat te compenseren, maar weet dat.

Bij de ‘synthetische’ tests – dus een sweep of white noise – hebben we indien nodig afgekoppeld / belast met 50 Ohm. We hebben zowel een variabele weerstand als een dummy. Beide worden gecompenseerd door éérst op de Spectrum Analyzer de boel te normalizen. Dan is de basis recht en kunnen we daarna de filters meten. Tussen elke ronde normalizen we weer. Tevens zorgen we ervoor dat de meetapparatuur opgewarmd is voor 30 minuten. Zowel de analyzer als de LCR-meter zijn daar gevoelig voor, hebben we gemerkt.

We meten binnen een bandbreedte van 0 – 96 kHz op de Prism dScope, 10.000 Hz – 1 MHz en 10.000 Hz – 35 Mhz op de Spectrum Analyzer. Dit om te bepalen wat het filter over een grotere bandbreedte doet. Het is namelijk best interessant om te zien waar het filter de ‘rotzooi’ heen gooit. Het moet immers érgens heen. Dat is te zien in de metingen.

Om de metingen te kunnen doen, hebben we een stopcontact tussen de meetkabels gesoldeerd. Om de filters goed te belasten (af te sluiten) hebben we via een T-stuk een 50 Ohm load aangesloten. Dat was zeker zichtbaar in de metingen. De filtering verschuift per load. Kijk maar naar de onderstaande metingen.

Filterrespons op verschillende load

Het is duidelijk te zien dat de mate van filtering verschuift per belasting.

Meetopstelling

We gebruiken in deze test praktisch alle apparatuur. We proberen de karakteristieken van de filters in kaart te brengen met de LCR-meter (capaciteit, inductie, weerstand) en de mate van filtering en effectiviteit in kaart te brengen met de Rigol Spectrum Analyzer en Prism dScope. De Prism kan weliswaar niet heel breedbandig meten; het kan wél veel nauwkeuriger meten in het audiogebied. En dat is zeker interessant. Daarbij kunnen we met de Prism mooier grafieken over elkaar leggen. De Rigol kan maar 3 traces over elkaar heen leggen. Dat is niet genoeg in deze test; we hebben 10 filters.

Niet meetbaar

U zult in deze test zien dat sommige producten niets laten zien. De vraag is: doen ze wel wat in de praktijk? Dat gaan we merken in de luisterproeven. Die is blind gedaan op 17 september 2022. De bevindingen zijn te lezen per product. Daarin hebben we ook de metingen staan met uitleg.

Weet dat sommige plugin-filters een actief systeem hebben die wellicht op 110 / 230 volt werkt. In onze set-up werken we bij sommige metingen op 10 volt of minder om de filterkarakteristieken te meten en niet onze apparatuur op te blazen.

Het testsysteem

De test is – live én blind – gedaan in de luisterruimte van Alpha Audio. Het systeem bestaat uit:

De Filters zijn getest op de Sonnet Pasithea. Alle (korte) beschrijvingen die u leest, zijn ten opzichte van de baseline die bestaat uit géén filter in het stekkerblok waarop de Sonnet Pasithea is aangesloten. Kortom: het gaat om de (subtiele) verschillen tussen niets en het apparaat onder test (DUT).

Type test
Multitest
Type accessoire
Energiefilter / regenerator
Geteste prijsklasse
Prijs Goedkoopste: €99
Prijs Duurste: €995
Sound Samples
Eigenschappen
 • Merk en model: Akiko Tuning Stick
 • Bouw: goed, stevig
 • Overall Indruk: Subtiel verschil, vooral extra 'rijkheid'
 • Prijs: €109
 • Merk en model: Ansuz EU
 • Bouw: Mooi, Carbon, chique
 • Overall Indruk: Geen verschil hoorbaar
 • Prijs: €399
 • Merk en model: Ansuz TC2
 • Bouw: Mooi, Carbon, chique
 • Overall Indruk: Vooral meer warmte
 • Prijs: €995
 • Merk en model: IFI AC Purifier
 • Bouw: Eenvoudig, stevig
 • Overall Indruk: Beetje glazig en onrustig
 • Prijs: €129
 • Merk en model: Isotek Isoplug EVO3
 • Bouw: Simpel
 • Overall Indruk: Iets meer rust, groot stereobeeld, vloeiend
 • Prijs: €99
 • Merk en model: Kemp SNS
 • Bouw: Eenvoudig, maar stevig
 • Overall Indruk: Meer rust, strakke focus, tikkie droog
 • Prijs: €125
 • Merk en model: NordOst QK1
 • Bouw: Mooi, Carbon, chique
 • Overall Indruk: Heel vloeiend, mooie balans, rust.
 • Prijs: €275
 • Merk en model: NordOst QV2
 • Bouw: Mooi, Carbon, chique
 • Overall Indruk: Klein beeld, beetje vlak, wel ritmisch
 • Prijs: €399
 • Merk en model: Furutech NCF Clearline
 • Bouw: Mooi, Carbon, chique
 • Overall Indruk: Geen verschil hoorbaar
 • Prijs: €279