web analytics

Netwerk protocollen

in Netwerk Tags: IPNetwerk

Een netwerk werkt met diverse protocollen. Een protocol is in feite een afspraak om op een bepaalde wijze te werken. Denk aan een afspraak om bepaalde handelingen te verrichten voordat u gaat eten: tafel dekken, handen wassen en elkaar smakelijk eten wensen. Bij een netwerk zijn ook bepaalde protocollen.

Het gaat veel te ver om hier alle netwerkprotocollen op te noemen: dat zijn er echt tientallen of misschien wel meer. Maar we kunnen u wel laten weten dat er een paar grote zijn.

Het OSI model

Wie een beetje met netwerken bezig is, kent ongetwijfeld het OSI-model. Dit model heeft in zeven lagen vastgelegd hoe een netwerk opgebouwd is. Laag één zegt wat over de fysieke verbinding. Denk aan kabels, hubs, voltages, etc. Laag twee gaat naar de datalink (NIC’s, MAC-adressen…) en zorgt voor een degelijke overdracht van de 1’en en 0’en. Laag drie gaat naar switching op IP-adres niveau. Lagen vier tot en met zeven zijn meer software-geregeld en gaan in op subtielere protocollen. Denk aan TCP, Imap, encryptie, etc.

TCP/IP Protocol

TCP/IP is één van de belangrijkste protocollen binnen de wereld van computer netwerken. TCP staat voor ‘Transfer Control Protocol’. Het werkt in feite op de derde (IP) en vierde (TCP) laag van het OSI-model (soms hoger, maar dat zijn details). TCP/IP zorgt voor een robuuste overdracht van data.

TCP zorgt ervoor dat de data netjes in pakketten wordt verpakt. Elk met een header die zegt waar het naar toe moet gaat en waar het pakketje thuis hoort in de stroom van data. Ook zit er foutcorrectie ingebouwd.

De ontvangende kant kan dus altijd zien of de data in tact is en kan ook de pakketten weer in de juiste volgorde naar de applicatie sturen. Mocht er een pakket corrupt zijn, dan kan de versturende kant het gewoon opnieuw sturen.

UDP Protocol

UDP staat voor User Datagram Protocol. Het is een protocol met aanzienlijk minder overhead dan TCP. Het is daardoor en stuk sneller. En mede om die reden – of wellicht is het wel specifiek daarvoor ontwikkeld – wordt UDP ingezet voor bijvoorbeeld video conferencing, online gaming of bijvoorbeeld spraak via het netwerk.

UDP biedt geen foutcorrectie en dus geen garantie dat alle data intact arriveert aan de andere zijde. Er kan – en dat gebeurt ook – dus data corruptie ontstaan bij een overdracht via UDP. Soms gebruiken partijen UDP, maar met een zelf ontwikkelde fout-controle en -correctie.

Wi-Fi

Hoewel we er niet bij stilstaan, is wi-fi ook voorzien van talloze protocollen. Ook bij draadloze overdracht zijn strikte afspraken gemaakt over hoe een aanvraag voor zenden en ontvangen in elkaar steekt. Tevens welke moduleringen gebruikt kunnen en mogen worden. Of wat te denken van versleuteling (WEP / WPS / WPA)? En zendvermogen? En foutcorrectie? Al deze afspraken liggen vast in de IEEE-802.11 standaard. Daardoor kunt u gewoon een accesspoint van merk A kopen en een laptop met een wi-fi chip van merk B.

Multicast

Multicast wordt veel gebruikt bij streaming audio. Nu is multicast zelf is eigenlijk geen protocl. Het is een manier van data-distributie. Het gebruikt een protocol. Vaak IP. Bij multicast wordt vanuit één bron naar vele clients data gestuurd. Vaak gebruiken fabrikanten UDP om dat te doen. Dit vanwege de geringe overhead. Echter omdat UDP niet betrouwbaar is – er is dataverlies en -corruptie mogelijk – komt er een laagje op die zorgt voor controle en correctie bij transport.

Video Wifi Mythes

 

0

0

Related Articles