web analytics

Bi-wiring

Bowers PM1 bi-amping

In de wereld van hifi en audio, doen zich soms wat vreemde fenomenen voor. Denk aan het gebruik van meerdere luidsprekerkabels om signalen te splitsen. Dit heet Bi-wiring (of tri-wiring, quad-wiring, etc). Niet te verwarren met Bi-amping, waarbij de basis het gebruik van meerdere versterkers is. 

Achterop sommige luidsprekers treft u niet één setje binding-posts, maar twee of zelfs drie of vier sets aan. Het idee is dat u dan meerdere sets speakerkabel kunt gebruiken om tot een schonere weergave te komen. U vergroot als het ware de bandbreedte, al zitten er ook wat natuurkundige principes achter.

Verschillend gedrag

Het idee achter bi-wiring – en nog meer bi-amping – is dat lage frequenties in een kabel een ander gedrag vertonen dan hoge frequenties. We hebben het dan niet over HF-techniek waar skin-effect een groot probleem is. Dat speelt niet zozeer in de audiowereld. Maar feit is: een 20 Hz signaal vertoont een ander gedrag in een kabel dan een 20 kHz signaal. En dat heeft zijn weerslag op de weergave.

Als u een kabel open maakt, zult u zien dat er bij bijvoorbeeld een multi-core solid core kabel diverse diameters gebruikt worden. Er zijn dikke aders en dunnere aders. Dat is niet voor niets. Bij een stranded model zullen er wellicht dikkere en dunnere bundels van dunne strands zijn.

Als u gaat bi-wiren kunt u er dus voor kiezen om een andersoortige kabel voor het laag te gebruiken dan voor het hoog. Audioquest heeft bijvoorbeeld bi-wire versies die een andere diameter kern voor het laag dan voor het hoog gebruiken. Precies om de eerder genoemde reden.

We raden overigens wel aan twee gelijkwaardige kabels te gebruiken van hetzelfde merk. Dit om kleuringsverschillen te voorkomen.

Hoorbaar?

Is bi-wiring hoorbaar? Ja. Het is zeker hoorbaar. Wij ervaren een lossere weergave met een wat minder gekleurd en strakker laag.

1

0

Related Articles