Afscherming

in Achtergronden (1.256) |


afscherming

afschermingBij afscherming gaat het erom dat elektromagnetische signalen van buitenaf worden buiten gehouden. Deze kunnen namelijk het interne circuit beïnvloeden. Echter: het kan ook andersom. De afscherming wordt veelal gerealiseerd door het aanbrengen van een (dun) metalen plaat(je). De effectiviteit is afhankelijk van de (storende) frequenties, de geleiding van het afschermmateriaal en evt. openingen in het afschermmateriaal.