RAID

in Achtergronden (1.259) |


raid5

raid5RAID staat voor Redundant Array of Independent (of Inexpensive) Discs. Een technologie die doorgaans ingezet wordt om databehoud te garanderen. Bij RAID zijn er twee of meer schijven nodig. Er zijn diverse vormen van RAID. De meest gebruikte zijn: RAID-0, striping. Twee of meer schijven werken samen om extra snelheid mogelijk te maken. Bij RAID-0 is er geen sprake van databeveiliging. RAID-1: mirror. Op elke schijf (minimaal 2 schijven) staat een kopie van de data. RAID-5 en RAID-6 werken met pariteitsbits. Er werken bij RAID-5 minimaal drie schijven samen. Bij RAID-6 zin minimaal vier schijven nodig.