Oversampling

in Achtergronden (1.259) |


oversamplingBij oversampling wordt de samplingrate verhoogd. Bijvoorbeeld van 96 KHz naar 192 KHz of 384 KHz. Oversampling werkt, in tegenstelling tot upsampling, met meervouden van het origineel. Tevens blijft de bitgrootte van de samples gelijk. Het voordeel van oversampling is allereerst dat de ?golfvorm? van het signaal vloeiender kan worden. Belangrijker nog, is en dat de filtering in de dac in een hoger frequentie gebied ligt, waardoor er niet direct na de 20 KHz steil gefilterd hoeft te worden. Dat geeft meer rust en definitie.