Luidheid

in Achtergronden (1.259) |


loudness

loudnessLuidheid is een grootheid die op objectieve wijze het subjectief beleefde geluidsniveau weergeeft. Luidheid heeft de eenheid foon (phon). Bij luidheid wordt niet alleen met de geluidssterkte (dB) rekening gehouden, maar ook met frequentie in relatie tot de geluidsintensiteit. Ons gehoor is bijvoorbeeld veel gevoeliger voor frequenties in het middensegment en (veel) minder gevoelig voor lage frequenties. Bij een luidheidsmeting wordt daar rekening mee gehouden. Overigens is hier ook de ?Loudness? technologie van afgeleid.