Frequentie

in Achtergronden (1.259) |


Frequency

FrequencyHeel simpel gezegd staat frequentie voor hoe vaak iets gebeurt. In de wetenschap staat het voor hoe vaak iets gebeurt binnen een bepaalde tijd. In de audio geeft het het aantal trillingen weer van bijvoorbeeld een luidsprekerunit. Deze zet de lucht in trilling, wat weer resulteert in een toonhoogte. De eenheid van frequentie is Hertz.