Decibel

in Achtergronden (1.258) |


decibelmeter

decibelmeterDecibel is een logaritmische schaal voor geluidsniveau. Decibel is geen eenheid, zoals nog weleens wordt aangenomen. Tevens is de schaal wat vreemd: 3dB extra is twee keer zo luid. Veelal wordt gemeten met dB(A), omdat dit een gewogen schaal is die rekening houdt met de niet lineaire gevoeligheid van het menselijk oor: wij horen hele lage en hele hoge frequenties minder hard dan het middengebied.