Amplitude

in Achtergronden (1.258) |


Amplitude

Amplitude

De amplitude is de grootte of sterkte van een trilling / golf. De amplitude wordt van van het nulpunt (kruispunt met de nullijn) tot het hoogste punt gemeten. Hoe groter de amplitude, hoe krachtiger de golf (hoe harder de toon).